Περ. Αττικής: Δεν θα ακυρωθεί ο διαγωνισμός του ΕΔΣΝΑ για τον εξοπλισμό ανακύκλωσης των δήμων

0
29

Η προώθηση της ανακύκλωσης και η δημιουργία ρευμάτων χωριστής διαλογής αποβλήτων και βιοαποβλήτων, αποτελεί βασικό άξονα του σχεδίου της διαχείρισης των απορριμμάτων που προωθεί η Περιφέρεια Αττικής και ο ΕΔΣΝΑ, πλαίσιο στο οποίο εμπίπτει και η προκήρυξη σχετικού διαγωνισμού με τη μέθοδο της Συμφωνίας Πλαισίου.

Αυτό τονίζεται σε ανακοίνωση-απάντηση της περιφέρειας σε δημοσίευμα της εφημερίδας «Αυγή», με τίτλο «Να ακυρωθεί ο αδιαφανής διαγωνισμός για τον εξοπλισμό ανακύκλωσης», ύψους 223,4 εκατ. ευρώ, ενώ γίνεται λόγος για διάτρητες διαδικασίες και αδιαφάνεια στους όρους προκήρυξης για τη σχετική προμήθεια. Μάλιστα, σχετική ερώτηση έχουν υποβάλει βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Ειδικότερα, οι απαντήσεις της περιφέρειας αφορούν στα εξής:

Με τη δημοπρατούμενη σύμβαση, ο ΕΔΣΝΑ επιδιώκει να προχωρήσει στην προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη συστημάτων διαλογής στην πηγή σε όλους τους δήμους της Αττικής. Ο εξοπλισμός αυτός γίνεται για να επιτευχθεί αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης, καθώς αφορά υλικά που δεν εντάσσονται στις υποχρεώσεις των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης, και αποτελούν πανελλαδικά το 32,30% των παραγόμενων απορριμμάτων.

Η προμήθεια του ανωτέρω εξοπλισμού θα λειτουργήσει συμπληρωματικά προς τις υπόλοιπες δράσεις που έχει αναπτύξει η διοίκηση του ΕΔΣΝΑ, ενώ η μέθοδος της Συμφωνίας Πλαισίου«είναι απολύτως διαφανής κι ευέλικτη».

Η επιλογή της προκήρυξης του διαγωνισμού μέσω της διαδικασίας αυτής, «έγινε συνειδητά από τον ΕΔΣΝΑ, ώστε να διαθέτει διαφάνεια σε όλα τα στάδια υλοποίησης της, αλλά και ευελιξία κατά την υλοποίηση του προγράμματος».

Σημειώνεται στην ανακοίνωση ότι ως συμφωνία-πλαίσιο νοείται μια γενική συμφωνία, «ομπρέλα» μεταξύ των αναθετουσών αρχών και οικονομικών φορέων, στην οποία αποτυπώνονται εκ των προτέρων κάποιοι ή και όλοι οι όροι με βάση τους οποίους θα εκτελεστούν οι μελλοντικές συμβάσεις που θα συναφθούν καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της συμφωνίας.

Η συμφωνία-πλαίσιο δεν δημιουργεί από μόνη της μια νομικά δεσμευτική σύμβαση και πρακτικά ο ΕΔΣΝΑ θα προμηθευτεί μόνον εκείνον τον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιήσει τελικά, σε συνεννόηση με τους ενδιαφερόμενους δήμους.

Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχουν κρυφοί όροι, ότι τηρήθηκε κάθε τύπος δημοσιότητας και ότι ο διαγωνισμός θα διέλθει προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Τέλος, υπογραμμίζεται ότι δεν θα επιβαρυνθούν οι δήμοι και οι πολίτες, καθώς το κόστος της προμήθειας του εξοπλισμού θα υλοποιηθεί δια συγχρηματοδότησης από πόρους του ΕΣΠΑ ή από άλλα τυχόν προγράμματα χρηματοδότησης, όπως ρητά έχει αποφασίσει και διευκρινίσει ο ΕΔΣΝΑ.


Πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here